Program EPTA-konferansen 2019 #Pianoperspektiver

 

 

 

Fredag 22.mars

Reg fra kl 14:30

 

 

15:00 – 15:55

 

Åpning Musikk

EPTA-Norge 30 år

 

Einar Steen-Nøkleberg

 

16:00 – 18:30

 

Sound Painting

Jostein Stalheim

 

18:30 - 18:45

Kaffe

 

 

18:45 – 19:45

Sea Pearls

 

 

Elever fra Oslo Kulturskole,

Eeva Sarmanto-Neuvonen

 

20:00 – 21:30

Middag

 

Vi går ut og spiser sammen

Lørdag 23.mars

 

 

 

09:30 – 09:45

Konsert

 

Unge prisvinnere –  UMM 2018-2019

09:45 – 10:45

IPad i undervisningen

 

 

Steinar Egenberg Refsdal

10:45 – 11:45

Workshop

Flerhendighet – 8 hender og mer

 

 

Elin Persson m.fl.

Deltakerne oppfordres til å ta med repertoar

11:45 – 12:00

Kaffe

 

12:00 – 14:00

Masterclass: piano

 

 

Tor Espen Aspaas

 

14:00 – 15:00

Lunsj

 

 

15:30 – 16:30

Masterclass: Gruppeundervisning med Bandrotasjon – presentasjon

 

Hallstein Lunde + elever fra en kulturskole

(Elevene jobber kl 12:30-15:30)

16:30 - 16:45

Kaffe

 

16:45 – 18:15

Workshop:

Komponering i pianoundervisningen

 

Julia Leikvoll

18:30 – 19:15

Rachmaninov suite for 2 klaver

 

 

Kari J.K.Dajani + Thomas Knudsen

19:30 – 21:30

Middag

 

 

 

 

Søndag 24.mars

 

 

 

09:45 – 10:00

Konsert

Unge prisvinnere -   UMM 2018-2019

 

10:00 – 12:30

 

Pianogehør – om begynnerundervisning, samspill og akkordanalyse

 

Åse Søderqvist-Spering

 

12:30 – 12:45

Kaffe

 

12:45 – 13:30

Presentasjon

Tango = heftig og begeistret

Piazolla

 

Siv Klippen

 

13:30 – 13:45

Avslutning

 

 

Elever fra Edvard Munch vgs 

13:45 – 14:30

Lunsj

 

14:30 – 17:00

Landsmøte MPN

 

 

Medvirkende

Hallstein Lunde har sin grunnutdannelse fra Bergen Musikkonservatorium og mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskulen på Vestlandet. Han har arbeidet som pianist/akkompagnatør og musikklærer ved Steinerskolen på Paradis i Bergen, og ved Steinerskolen på Skjold fra 2000, og fra 2004 har han vært ansatt i 100% ved Bergen kulturskole som pianolærer og akkompagnatør.

Hallstein Lunde frilanser og jobber med band og storband hvor han også er engasjert som komponist og arrangør. Han har også publisert et hefte med julesanger «Endelig jul» arrangert for piano med tanke på kulturskolens pianoundervisning.

 

Bandsamspill ved hjelp av digitale keyboard

Tilgangen til digitale instrumenter gir en del nye muligheter for samspillkonfigurasjoner. Å lage band med bare pianoelever blir da en attraktiv mulighet. Elevene lærer å spille trommesett på tangenter, de lærer seg hvordan en bass opptrer, og hvordan ulike tangentinstrumenter kan løse musikalske funksjoner på ulikt vis.

I denne presentasjonen skal jeg fortelle litt om hvordan vi har brukt keyboardband i Bergen kulturskole, og i forbindelse med denne presentasjonen så har en gruppe elever øvd fått tilsendt materiale som vi har satt sammen i løpet av noen timer denne helgen. Dette arbeidet skal vi også se på og kommentere.

 

Katarzyna Julia Leikvoll (f. 1978) er født og oppvokst i Warszawa, Polen. Hun har bodd i Norge siden 1998. Hun har mastergrad i utøvende piano fra Griegakademiet i Bergen, mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen på Vestlandet (Høgskolen i Bergen) og doktorgrad i lesevitenskap (notelesing på begynnernivå) fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som klaverpedagog ved Meland Kulturskole siden 1999 til dags dato, i tillegg til å være aktiv som kammermusiker og akkompagnatør. Siden 2010 har Julia undervist på utøvende PPU (praktisk pedagogisk utdanning) ved Griegakademiet, og i januar 2019 ble hun ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultetet for Kunst, Musikk og Design, UiB.

 

Komponering og tonal improvisasjon på grunnivå

Instrumentalundervisning kan handle om mer enn lesing og spilling av allerede eksisterende musikkstykker. Elevene opplever ofte at å notere ned en melodi er betydelig mer utfordrende enn å lese og spille den. Hvordan kan læreren gi elevene en helhetlig opplæring på instrumentet, som også inneholder elementer av kreativ skriving?

Komponering og improvisasjon er to sider av samme sak: å lage egne musikkstykker. Eleven oppdager hvordan musikkstykker skapes ved hjelp av virkemidler som spenning og avspenning, spørsmål og svar, tilbakevennende harmoniske, rytmiske og melodiske elementer. I tillegg styrkes elevens kreative evner, lytteferdigheter og notasjonskunnskaper. Spilletimens lengde krever ofte praktiske løsninger. For at læreren skal lykkes med å bruke tilleggsaktiviteter som komponering, vil en tidsbesparende tilrettelegging alltid stå i fokus.

 

Jostein Stalheim er komponist, akkordeonist og professor ved Høgskulen på Vestlandet. Her leder han forskergruppen Kairos der Soundpainting er et delprosjekt med konserter, seminarer og verksteder; sist i Italia og Frankrike. Hans gjennombrudd som musiker hadde han under solistbiennalen i 1984 der han opptrådde han med Oslo filharmoniske orkester og Esa Pekka Salonen i Arne Nordheims SPUR. Som komponist fikk han som 17-åring fremført verk i norsk fjernsyn og verket TaNGONI ble i 1996 juryert av International Society of Contemporary Music (ISCM). I 2016 hadde hans opera Rosetta´s Stone urpremiere i San Francisco og Volatile! ble fremført med Nasjonalballetten. Samme år hadde han et større Soundpainting-prosjekt med utøvere fra BIT20ensemblet og PerformanceArtistBergen. Jostein Stalheim har jobbet mye med stedspesifikke forestillinger og scenisk musikk; både i samarbeid med barn og unge og med profesjonell oppsetning bl.a. Høgskulen på Vestlandet, Nasjonalballetten, Jo Strømgren Dansekompani, KarenFossQuietWorks, Den Nationale Scene, Den Nationale Opera og Carte Blanche. www.josteinstalheim.no

Soundpainting er et universelt tegnspråk for musikere, skuespillere, dansere og visuelle artister. Basistegnene på ca 45 tegn kan danne utgangspunkt for multidisiplinære forestillinger med kreativitet, live-komponering, samspill og improvisasjon. Som et pedagogisk verktøy kan man kombinere ulike sjangre, ferdighetsnivåer og omfang i tid; fra 3 timer til flere uker.

F-nimbus og http://www.soundpainting.com/education/

 

Siv Kristin Klippen er utdannet pianist og har faglærerutdanning fra Rogaland musikkonservatorium og master fra Conservatorium Maastricht, Nederland.  Hun har vært engasjert/ansatt som lærer og pianist ved institusjoner som St. Svithun gymnas, Lundehaugen vgs, Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater, UiS konservatoriet, Griegakademiet, Bergen nasjonale opera, Bergen filharmoniske orkester, Den Nationale scene, Hordaland teater og vært mye brukt som solist, akkompagnatør og kammermusiker. Siv Klippen har også jobbet som coach for operasangere og dirigent for operakoret Vivace, Nederland. I 2001 flyttet hun til Bergen hvor hun startet sin egen pianoskole. I dag er hun ansatt ved Langhaugen vgs, Høgskolen på Vestlandet og Bergen kulturskole. Siv Klippen er også leder for Musikkpedagogene Norge.

Tango nuevo: Smektende rytmer til bruk i undervisningen.

I flere årtier har Piazollas musikk henført sitt publikum, og hans musikk når stadig nye publikumsgrupper. Jeg er selv dypt fascinert av denne musikken, og vil i dette konsertforedraget presentere musikk av Piazolla og hans samtidige til bruk i undervisningen. Nivået på stykkene vil ha en spennvidde fra lett til middels og vanskelig.

 

Rachmaninov- Klaverduo

Kari J Kvernberg Dajani studerte klaver hos Einar Henning Smedbye ved Østlandets musikkonservatorium og NMH fra 1991-1997. I 2006 avla hun eksamen i musikk hovedfag ved Universitetet i Oslo. Duo-samarbeidet med Thomas Knudsen startet høsten 2017. Begge jobber som akkompagnatører og klaverpedagoger ved Edvard Munch vgs, samt underviser i klaverdidaktikk ved NMH. 

 Thomas Knudsen er profesjonell pianist, keyboardist, arrangør og kapellmester. Han er en allsidig pianist som kan spille i de fleste stilarter.Han er ansatt på musikklinja ved Edvard Munch vgs. i full stilling og underviser i både klassisk og jazz/pop. Han er også repetitør ved skolen.

Thomas Knudsen har jobbet som gjestemusiker med KORK i div. prosjekter hvert år siden 2005. Det har vært alt fra jazz og pop til klassisk og samtidsmusikk.Thomas  har også jobbet  som gjestemusiker med Stabsmusikken fra 2005. Også her alt fra storband til klassisk og samtidsmusikk.

Han har også vært fast pianist med vokalgruppa Stilett siden 2002.

 

Tor Espen Aspaas (foto Tevje Akerø) er en av våre mest profilerte pianister og ble i 2016 utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Han er professor ved Norges musikkhøgskole, en allsidig musikkformidler samt grunnlegger og kunstnerisk leder av kammermusikkfestivalen Vinterfestspill i Bergstaden på Røros som i 2019 feirer sitt 20-årsjubileum. Han har vært solist med tallrike symfoniorkestre i inn- og utland og mottatt en rekke utmerkelser, deriblant Levinprisen og De Unges Lindemanpris. Aspaas fikk sin USA-debut med en solorecital i Carnegie Hall våren 2013 og har et drøyt dusin kritikerroste CD-innspillinger bak seg.

www.pianisten.no

 

 

Eeva Sarmanto-Neuvonen

Lecturer in piano and piano pedagogy at the Sibelius-Academy (Helsinki) since 1976.

Began studying in the Junior department of the Sibelius-Academy 1962.

Qualified as a piano teacher and piano diploma from the Sibelius-Academy 1977.

Studied also piano and piano pedagogy in New York at the Columbia University and in San Diego University.

Piano teacher at West Helsinki Music School 1975 -76, at Helsinki University 1977 -82 and at the Eira Music School founded by her 1983 - 92

Teacher on and appearances at courses, festivals  and piano competitions in Finland and abroad (Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Greenland, Germany, France, England, Estonia, Austria, Serbia, Holland, USA, Japan etc.)

Vice President of EPTA Finland 1977-.

Publications: Finnish Piano School in four volumes (Fennica Gehrman),Happy Animal Pictures and Seapearls for the small orchestra and pianists (Sulasol) etc.

 

Åse Søderqvist-Spering er oppvokst på Fyn og kom som 19-årig til Sverige. Utdannet klaverpedagog i 1970 fra Borgerskolen, Stockholm, hos professor Gottfried Boon. Deretter ansatt i Täby musikkskole der hun underviste i klaver- og samspill frem til hun ble pensjonert i 2010. Har arrangert adskillige sommerkurs på musikkskolen i kammermusikk. Hun har skrevet den populære pianoskolen Pianogehør og annen pianolitteratur. Åse har nå ca. 30 privatelever og foreleser fortsatt om klaverpedagogikk og sine bøker i Sverige, Danmark, Norge, Island og Tyskland. Har nylig skrevet nye bøker til yngre elever, Før Pianogehør og Spille sammen.

Kurset vil først og fremst ta for seg bøkene Pianogehør, Tema Akkord og Tema Teknikk.

 

Elin Persson er ansatt som kormester ved Operaen i Kristiansund. Hun har også jobbet som
rektor ved Surnadal kulturskole/Kulturskolen på Indre Nordmøre. Utdannet innen klaver, sang, dirigering og ledelse ved Barratt-Dues Musikkinstitutt, Østlandet Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. I tillegg til dette har hun hatt flere kortere studieopphold i Sverige og Østerrike.

Elin ble medlem av styret i EPTA-Norge i 1995 og leder av EPTA-Norge i 2015.

Elin brenner særlig for pianoensemble-spill, og vil i denne workshopen presentere noe av det mangfoldet som finnes innen flerhendig pianospill.