Musikkpedagogene Østfold

1.januar 2014 skiftet Østfold Musikklærerforening navn til Musikkpedagogene Østfold samtidig som moderorganisasjonen Norske Musikklæreres Landsforbund skiftet navn til Musikkpedagogene Norge.

Nye medlemmer er hjertelig velkomne!

Vi kan tilby:

• 2 elevkonserter i året

• Fagbladet ”Musikkpedagogen”

• Musikkpedagogen Norges diplomkriterier for piano og sang

• Diplom

• Kontraktskort for privatpraktiserende pedagoger

• Mulighet for å melde seg på kurs i regi av Musikkpedagogen Norge.

MUSIKKPEDAGOGENE ØSTFOLD-HISTORIKK

”Fredrikstad Musiklærerforening” ble stiftet 13.juni, 1925. Foreningens formål var å sikre musikklærerstandens eksistens ved å forsøke å opparbeide større forståelse for betydningen av arbeidet musikklærerne gjør, og ved å innføre solidariske bestemmelser i forholdet mellom lærere og elever. Foreningen ville også arbeide for opprettelsen av syke-og pensjonskasse.

Pianisten Jens Bugge-Olsen ble valgt som foreningens første leder. Fredrikstad Musiklærerforenings første styre (sakset fra den første protokollen): Hr. Jens Bugge Olsen- formand, Frk. Sophie Stabell-sekretær, Hr. David Nitter, Supplianter: Frk. Elida Hansen, Hr. Johs. Almgren, Frk. Elida Hansen- kasserer, Revisorer: Frk. Annie Andersen og Hr. Erik Madsen

Den første elevkonserten i foreningens historie ble avholdt i Bliotekets aula søndag 5.november , 1926, kl.1300 , og om denne konserten kunne man lese i avisen at det ved konsertstart var så lang kø i billettluken at man valgte å utsette 10 min. for å få enda flere inn. ”Dog kom ikke alle inn, for lenger enn 10 min. torde man ikke utsette av frykt for at folk ikke skulle rekke hjem i tide til middag.”

……….. Fredrikstad Musiklærerforening skiftet navn til Østfold Musikklærerforening

Styret i Musikkpedagogene Østfold.

 

                                         

                                           Leder: Mats Andre Soli

 

 

 

 

Birgit Gudim Søland.
Kontakt:
Mobil 957 00561, e-post   birgitgs@gmail.com

Hun er bosatt på Hvaler og jobber til daglig ved Greåker vgs som sangpedagog. Hun har sin utdannelse fra Østlandets Musikkonservatorium, (cand.mag.) og Norges Musikkhøyskole (diplom). Birgit er utøvende sopran og turnerer jevnlig for Rikskonsertene. Hun dirigerer flere kor, bl.a i Fredrikstad Domkirke.

 

 

 

 

  

 

 

Kasserer.  Irene Lundblad.

Kontakt:  Mobil  e-post  irene.lundblad@online.no

Irene Lundblad er bosatt i Sarpsborg og jobber som musikkpedagog for små (DoReMi-barnehage) og sangpedagog for store (Haugetun Folkehøyskole).

I sitt hjemmestudio tar Irene også imot privatelever.

Hun har sin utdannelse fra Barratt Dues Musikkinstitutt og Musikhøgskolan, Gøteborg.

Ved siden av elever, har Irene jevnlig solist-oppdrag i begravelser og div. annet. Hun synger også i ensemble Energico under Carl Andreas Næss sin ledelse.

 

 

Styremedlem. Hege Holmquist.
Kontakt: Mobil 913 67 833, e-post   hege.holmquist@mac.com

Hun er bosatt i Fredrikstad og jobber til daglig som sangpedagog og dramalærer ved Greåker v.g.s. Hun har sin utdannelse fra Trøndelag Musikkonservatorium (cand.mag.) og og Statens opera høgskole. Hege er aktiv som frilans sanger med blant annet oppdrag fra Østfold Kulturproduksjon og Opera Østfold. Hun er dirigent for Fredrikstad Domkirkes Barne og Ungdomskor.

 

 

 

Varastyremedlem. Liv Inger Sandhaug Sund.
Kontakt: Mobil 901 28 291, e-post   livsun2@ostfoldfk.no

Hun er bosatt i Fredrikstad og jobber til daglig som klaverpedagog ved Greåker v.g.s. Hun har sin utdannelse fra Norges Musikkhøyskole hvor hun tok kandidateksamen ved instrumentallinjen, diplomeksamen i klaver/kammermusikk og pedagogisk seminar.

 

 

Samarbeidskonsert 16.november 2014

Søndag 16.november kan Musikkpedagogene Norge i samarbeid med Musikkpedagogene Østfold invitere til Samarbeidskonsert i Østre Fredrikstad kirke kl. 14.30.  Kirken ligger i Gamlebyen i Fredrikstad.   Elever fra lokallagene i Bergen, Buskerud, Oslo og Østfold møtes i en elevkonsert.  Samarbeidskonsertene er til glede og inspirasjon for både deltakere og publikum.

Vårkonsert 2014

25.april arrangerte Musikkpedagogene Østfold sin tradisjonelle vårkonsert.  Store og små pianister og sangere gledet et begeistret publikum med vakker musikk.

Høstkonsert 2013


Elever fra Greåker vgs spiller 8-hendig på høstkonserten 2013.

 


Deltakerne på høstkonserten 2013.