Om oss

Norske Musikklæreres Landsforbund har skiftet navn fra 1. januar 2014 og heter nå Musikkpedagogene Norge!

Norske Musikklæreres Landsforbund ble stiftet 2. juni 1914. Marie Mostue ble forbundets første leder. Bakgrunnen for stiftelsen var at Norge måtte ha en landssammenslutning av musikklærere for å bli medlem i det internasjonale forbundet K.M.L.F.

 

Bergen musikklærer forening ble allerede stiftet i 1903 og Oslo musikklærer forening ble stiftet i 1905.

 

Viktig musikkutdanning i Norge foregikk gjennom NMLLs eksamen helt frem til begynnelsen av 70-tallet, da Musikkhøgskolen og distriktskonservatoriene kom på banen. Etterutdanning og kursvirksomhet har siden vært et prioritert område for NMLL.

 

Våre visjoner og formål

Musikkpedagogene Norge har som formål å:

  • Arbeide for forståelse av musikkundervisningens betydning som kulturfaktor og organisere de tilsluttende foreningers samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner.
  • Støtte opp om medlemmenes musikkfaglige og kunstneriske interesser.
  • Videreføre og utvikle musikkonkurranser for ungdom.
  • Virke for at musikkopplæringen i Norge til enhver tid tilfredsstiller de høyest mulige kunstneriske og pedagogiske krav.

Ungdommens Musikkmesterskap

Et av MPNorges viktigste prosjekter har siden 1965 vært musikkmesterskap for ungdom. Det var musikkhandlerne i Oslo som gikk sammen om å lage et pianomesterskap, der NMLL skulle være kunstnerisk ansvarlig. I 1984 tok NMLL over det fulle ansvaret for mesterskapene. Fra 1988 alternerte mesterskapet mellom sang og stryk det ene året, og piano det påfølgende. Mesterskapet tok nesten uten unntak sted i Universitetets Aula i Oslo. Mesterskapet var førstesidestoff i avisene! 

Fra 1991 ble mesterskapet avholdt ved konservatoriet i Stavanger, noe som gav bedre forhold for deltagerne. Fra 1998 har stafettpinnen gått videre til Norges Musikkhøgskole hvor mesterskapet den dag i dag tar plass i Lindemansalen og Levinsalen.

Siden 2002 har Norsk Kulturskoleråd og NMLL stått sammen som arrangører av mesterskapet, som de siste årene har kunnet dele ut seks inspirasjonspriser og en "Årets Musiker" pris hvert år, gitt av Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk. Fra 2013 er også Norges Musikkorps Forbund medarrangør av Ungdommens musikkmesterskap.Mesterskapet favner nå nesten alle instrumenter og sang, i tillegg til duo og ensembleklasser. Du kan se tidligere vinnere av Årets Musiker og annen informasjon om UMM i dag ved å klikke på linken. En annen viktig inspirasjon er konsertoppdrag til prisvinnere. UMM har mange viktige samarbeidspartnere og har også i mange år kunnet gi konsertoppdrag i mange Europeiske land.