Vi ivaretar musikkpedagogers faglige kompetanse og fellesskap

EPTA-KONFERANSE 2020 13. - 15. MARS #Beethovenperspektiver

 

Påmelding starter 15. januar på  Deltaker.no 
Konferansen foregår på Edvard Munch vgs i Oslo.

I 2020 feirer vi 250-årsjubileet til Ludwig van Beethoven. EPTA-konferansen vil nesten i sin helthet være viet denne store mester. Det blir konserter, masterclasses, forelesninger og workshops.


Spørsmål rettes til Otto Graf, leder for EPTA Norge, mobil 95 80 35 65, otto.graf.mail@gmail.com.

KLAVERBAD MED nrk-profil PER SUNDNES 
fredag 13. mars kl. 20.00
"Er Beethoven stadig aktuell?"

I tillegg vil vi ha et «Klaverbad» ledet av NRK-profilen Per Sundnes fredag 13. mars kl. 20.00. Dette arrangementet vil bli en samtale mellom musikere, leger og kulturpersonligheter om Beethovens aktualitet. Blant andre vil pianisten Liv Glaser, journalist Mona Levin, kunsthistoriker Tommy Sørbø, musikkviter Olaf Eggestad og hjernekirurg/musikkprofessor Hans Olav Skeie delta. Pianistene Einar Steen-Nøkleberg og Stefan Ibsen Zlatanos vil bidra musikalsk.
Deltakeravgift på EPTA-konferansen gir adgang til dette arrangementet. Publikum forøvrig kjøper billetter til Klaverbadet på www.ticketmaster.no fra 27. januar .

Informasjon om konferansen og påmelding finner du her

Påmeldingsfrist: 2. mars

Det er mulig å melde seg på hele konferansen - 3 dager, men også 1 eller 2 dager. Velg det alternativ som passer for deg.

Vi minner også om at alle PPU studenter ved musikkutdanningsinstitusjoner har anledning til å delta gratis på konferansen, (middag på lørdag må betales i tillegg).