Medlemskap i Musikkpedagogene

Musikkpedagogene er en organisasjon for deg som driver med musikkundervisning. Vi ønsker instrumental- og vokalpedagoger i alle sjangre velkommen som nye medlemmer, og til å være med å utvikle organisasjonen!

Medlemsfordeler

Faglig fellesskap: Som medlem i Musikkpedagogene tar du del i et faglig fellesskap, med utveksling av kunnskap og erfaring om både pedagogikk og utøvende musikk. Medlemmene møtes både gjennom arrangementer, medlemsmøter og i vår medlemsgruppe på Facebook.

Lokale arrangement: Som medlem i et lokallag har man anledning til å melde på elever til elevkonserter, delta på medlemsmøter og kurs i lokallagets regi. Du kan engasjere deg i lokallagsstyret,

Stipend: Du har mulighet til å søke om støtte til både dine pedagogiske og utøvende prosjekter gjennom stipend som lyses ut både av MPNorge og lokallag.

Engasjement og erfaring: Musikkpedagogene er en tradisjonsrik organisasjon, men også en organisasjon i utvikling. Som medlem har du mulighet til å engasjere deg i organisasjonen, og bidra til å utvikle vår betydning og aktualitet for musikkpedagogikkfeltet.

Nasjonalt og internasjonalt arbeid: Engasjement gir mange muligheter! Musikkpedagogene gir medlemmene et stort kontaktnett, og mulighet til å få erfaring gjennom å ta på deg ulike verv. Gjennom arbeid i sentralstyret har man mulighet til å være med å påvirke norsk kulturpolitikk, og for eksempel være med på landsmøte i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Du kan engasjere deg i internasjonalt arbeid gjennom verv i EMCY og EPTA, og du kan engasjere deg nasjonalt gjennom arbeid med UMM, EPTA Norge, Samarbeidsprosjektet, elevkonserter og workshops. Eller kanskje du vil ta initiativ til noe helt nytt?

Synlighet: Som medlem vil du være søkbar i vår medlemsliste. Du blir synlig for elever på utkikk etter en lærer, og for andre pedagoger og musikere.

Kvalitetsstempel: Å være medlem i Musikkpedagogene er et kvalitetsstempel – alle medlemmer har høyere utdanning som musikkpedagoger.


Foto: Nicky Tweng

«Jeg vokste opp med Musikkpedagogene hvor min lærer, Synøve Løchen, var aktiv i mange år. Det musikkfaglige fellesskapet har vært inspirerende.  Jeg har vært et aktivt medlem lenge, både lokalt og nasjonalt. Det internasjonale arbeidet har skaffet meg et stort nettverk i Europa gjennom EMCY og EPTA. Kontakten med Musikkpedagogene har gitt meg faglige utviklingsmuligheter og grunnlag for personlig vekst.»

Otto Graf, styremedlem i MPNorge og leder i EPTA Norge


Bli medlem

Du kan melde deg inn i et av lokallagene (Bergen, Drammen, Oslo, Østfold) eller være direktemedlem i Musikkpedagogene Norge.

Medlemskap i Musikkpedagogene forutsetter høyere musikkfaglig utdanning, tilsvarende realkompetanse eller kunstneriske kvalifikasjoner. Det er den enkelte lokalavdeling eller Musikkpedagogene Norges styre som avgjør om en søker er kvalifisert for medlemskap.

Medlemskontingent:
Som medlem av et lokallag betales en kontingent som går til både MPNorge og lokallaget. Som direktemedlem av MPNorge betales kun denne kontingenten.

Direktemedlemmer MPNorge:
Ordinær: 450,-
Student: 300, –
Honnør: 300,-

Totalpris MPOslo:
Ordinær: 850,-
Student: 500,-
Honnør: 500,-

Totalpris MPDrammen:
Ordinær: 500,-
Ta kontakt med lokallaget for student- og honnørpris

Totalpris MPBergen:
Ordinær: 800,-
Ta kontakt med lokallaget for student- og honnørpris

MPØstfold:
Ta kontakt med lokallaget for priser

Kontakt oss for medlemskap

For å bli medlem sendes søknad på e-post til administrativ sekretær eller styreleder i Musikkpedagogene Norge eller ditt lokallag. Søknad må inneholde CV og kopier av vitnemål.