Om oss

Musikkpedagogene Norge er en interesseorganisasjon for vokal- og instrumentalpedagoger

Musikkpedagogene Norge er en interesseorganisasjon for vokal- og instrumentalpedagoger bosatt i Norge. Vi arrangerer konserter, masterclass, foredrag, konferanser, medlemskvelder og musikkonkurranser for barn og unge. Vi er en forening for deg som søker faglig felleskap med andre musikkpedagoger. Musikkpedagogene Norge driver også utstrakt samarbeid med andre kulturorganisasjoner i inn- og utland.

Hvert år arrangerer vi Samarbeidsprosjektet. Våre medlemmer har her mulighet til å melde på sine elever til en helg for å spille sammen og bli undervist av noen av Norges fremste musikere og kunstnere. Helgen avsluttes alltid med en konsert der deltagerne får fremført musikken de har jobbet med gjennom helgen. Dette er et samarbeid mellom lokallagene som bytter på å være ansvarlig for arrangementet.

Vårt flaggskip er Ungdommens musikkmesterskap (UMM). Dette er en nasjonal konkurranse for barn og unge opptil 26 år. Hvert år blir det i 10 norske byer avholdt regionale uttak. Finalehelgen arrangeres på Norges musikkhøgskole hvor årets musiker blir kåret. Å delta i UMM er for mange en stor inspirasjonskilde til å fordype seg og videreutvikle seg på sitt instrument. UMM deler ut flotte priser. Både oppmuntringsstipend, pengepriser, konsertoppdrag i inn- og utland og deltagelse på kurs og mesterklasser er noen av de gjeve prisene som blir delt ut. Den som blir kåret til «årets musiker» vinner solist oppdrag med Kringkastingsorkesteret (KORK). Vi er fire organisasjoner som eier og drifter UMM. Våre samarbeidspartnere er Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

Musikkpedagogene Norge er medlem i European Union of Music Competitions for Youth (EMCY). Gjennom tett samarbeid med denne paraplyorganisasjonen har vi opparbeidet oss et stort kontaktnett av andre musikkonkurranser for barn og unge i Europa. Noen av prisvinnerne i UMM får gjennom vårt kontaktnett konsertoppdrag i Spania, Tyskland, Sveits, Finland, Sverige, Ukraina og Malta.

Alle pianopedagoger som er medlem i Musikkpedagogene Norge får automatisk medlemskap i European Piano Teacher’s Association (EPTA). EPTA Europe arrangerer årlig en internasjonal konferanse. Vår egen avdeling EPTA Norge arranger hvert år en nasjonal konferanse for pianister og pianopedagoger.

Gjennom vårt medlemskap i Norsk musikkråd så har vi også mulighet til å være med å påvirke norsk kulturpolitikk.

Ungdommens musikkmesterskap

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år. Over hele landet arrangeres regionale mesterskap, og deretter en nasjonal finale i Oslo. Det er konkurranseklasser både for solister og kammermusikkgrupper.

UMM
34

Foto: Norsk kulturskoleråd

European Piano Teachers Association

European Piano Teachers Association (EPTA) er en paraplyorganisasjon for pianopedagoger og pianister. Hvert år arrangeres det en internasjonal konferanse for pianister og pianopedagoger. EPTA Norge arrangerer også årlig en nasjonal konferanse.

Foto: Norsk kulturskoleråd

European Union of Music Competitions for Youth

European Union of Music Competions for Youth (EMCY) er en europeisk nettverksorganisasjon for musikkonkurranser for barn og unge opp til 25 år.

Foto: Norsk kulturskoleråd

Musikkpedagogenes historie

Musikkpedagogene Norge (MPNorge) ble stiftet 2. juni 1914 og het den gang Norske Musikklæreres Landsforbund (NMLL) Marie Moestue var Landsforbundets første  leder.

Navnet ble skiftet til Musikkpedagogene Norge 1. januar 2014.

Organisasjonsstruktur og formål

Musikkpedagogene Norge har et sentralledd og fire lokallag. Man kan også registrere seg som direktemedlem. Det vil si at medlemskapet er knyttet direkte opp til sentralleddet uten tilknytning til en lokalforening.

Samarbeidspartnere

Musikkpedagogene Norge har et utstrakt nettverk av samarbeidsorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. De mest sentrale samarbeidspartnere er Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole. Gjennom vårt medlemskap i Norsk musikkråd og i Musikkens Studieforbund har vi også mulighet til å være med på å påvirke norsk kulturpolitikk.

´