Laster Arrangementer

Mini-konsert og Introduksjon til Paul Rollands strykepedagogikk

feb
29
tor

Å spille med fullkommen frihet, er det mulig?

Torsdag 29. februar 2024, kl. 19.30 i Hurumsalen

Inngang: gratis for medlemmer og 100,- for eksterne.
Betales ved inngangen VIPPS nr. 139070

Camilla Rognes spiller Partita nr. 1 i h-moll, BWV 1002 av Johann Sebastian Bach.

Paul Rollands banebrytende strykepedagogikk er verdenskjent for å være anvendbar på alle nivåer av strykeundervisning, for utøvere på alle nivåer og i alle aldre, og for alt strykerepertoar. Balanserte bevegelser, fri for unødvendig spenning gir strykere mulighet til å nå et høyere nivå på sitt musikalske uttrykk, og også muligheter for å lære avanserte ferdigheter helt fra begynnelsen av innlæringsprosessen.

Paul Rolland utviklet det han kalte for «Actions», og samlet disse i en boken «The Teaching of Action in String Playing». Hver «handling» er en balansert bevegelse som når den er riktig utført gir utøveren et lett tilgjengelig verktøy for å kunne forstå og utføre bevegelser og ferdigheter på et høyt nivå. Balanserte og frie bevegelser skaper den beste klangen, i tillegg til å bidra til en avspent kroppsholdning og minimere belastningsskader, og dette er Paul Rollands grunnprinsipp.

Kveldens foredrag blir en kort presentasjon av «The Teaching of Action in String Playing» med demonstrasjoner, sideblikk til forbindelseslinjer mellom Alexanderteknikk og Suzukimetodikk. Er det mulig å overføre prinsippene i Rollands pedagogikk til andre instrumenter? Det blir rom for spørsmål og diskusjon til slutt.

Om Camilla Rognes:
Jeg er fiolinist som også er utdannet Suzukifiolinpedagog og Alexanderteknikklærer. Jeg har lenge hatt en dyp interesse for hvordan man kan spille uten å få belastningsskader, og bruke kroppen på en slik måte at bevegelsene understøtter det musikalske uttrykket man ønsker å oppnå. Siden Paul Rolland også hadde kunnskap om Alexanderteknikk, og dette var en viktig innflytelse for ham, har det vært veldig interessant for meg å fordype meg i hans pedagogikk, og trekke forbindelselinjer til både Alexanderteknikk og Suzukimetodikk.