Comeback for UMM – med noen endringer

Etter et utviklingsår uten verken regionale eller nasjonalt mesterskap, blir det på nytt Ungdommens musikkmesterskap (UMM) i 2024–2025. Noen endringer i opplegget blir det, men mesterskapet vil være meget gjenkjennbart for de aller fleste.

I nasjonal arbeidsgruppe for UMM er det glede over å kunne annonsere at det blir UMM igjen. – Vi ser veldig fram til å arrangere UMM på nytt, sier prosjektleder for UMM, Rønnaug Rummelhoff Bakke, som til daglig er rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

Hun forteller at nettstedet umm.no i løpet av mai vil oppdateres for det kommende mesterskapet. Påmeldingsportalen åpner 1. juni – på umm.no.

UMM eies av Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.

Dette er nytt

Allerede kommende mesterskapssesong blir det noen endringer i arrangementsopplegget, i tråd med anbefalingene for arbeidsgruppen for UMM i framtida. Arrangøren vil i UMM 2024–2025 legge grunnen for flere endringer og fornyelser som en håper å innføre i løpet av de nærmeste mesterskapene.

Det som blir nytt fra og med UMM 2024–2025, er at nedre aldersgrense for solister flyttes opp til det året en fyller 12 år (for UMM 2024–2025 vil det si født senest i 2012, red.mrk.). Rangering og jurybedrømmelse vil være bli noe endret. Det vil også gjennomføres noen «pilotprosjekt» når det gjelder formen for de regionale arrangementene.

Klasseinndeling blir nå slik

Øvre aldersgrense: 25 år. 

For ensembler som har deltakere i ulik alder, er det gjennomsnittsalderen som teller. 

Disipliner i 2024–2025, kvalifisering og deltakeravgift

Datoer

Anbefalelsesrapporter

Arrangøren anbefaler alle interesserte å lese de to anbefalelsesrapportene som er levert nasjonal styringsgruppe, henholdsvis i mai 2023 og mars 2024. Det er innhentet mye kunnskap om hva feltet ønsker seg av UMM samt hva unge musikere trenger for å lære og oppleve motivasjon og mestring gjennom UMM.

Anbefalelsesrapport (fra nasjonal styringsgruppe) – mars 2023

Anbefalelsesrapport (fra nasjonal arbeidsgruppe) – mars 2024