Aktuelt i Musikkpedagogene Oslo

Konsert hos MPO

Vårsemester og høstsemester 2023

Mars

Torsdag 23. mars kl 19.30 – Årsmøte for Musikkpedagogene Oslo 2023

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes på epost til oslo@musikkpedagogene.no INNEN 23.FEBRUAR.
Innkalling med saksliste og årsmøtedokumenter sendes ut 2 uker i forveien.

Fredag 31. mars – søknadsfrist for fagstipend fra Musikkpedagogene Oslos fond

Musikkpedagogene Oslo lyser ut to fagstipend med søknadsfrist 31.03.2023 hver pålydende kr. 10.000.

Stipendene deles ut til medlemmer av Musikkpedagogene Oslo og skal brukes for faglig påfyll og inspirasjon. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva beløpet skal brukes til, samt et enkelt budsjett.

En forutsetning for å motta stipendet er i etterkant å bidra med et musikkinnslag knyttet opp mot stipendsøknadens tema, fremført på et av Musikkpedagogene Oslos arrangementer, eller i etterkant å skrive en artikkel til Musikkpedagogene Norges nyhetsbrev, med beskrivelse av prosjektet, dets tema, hvordan prosessen har forløpt etc. Søkeren må ha vært medlem i foreningen i to sammenhengende år før søknadsfrist, dvs. fra 1. mars 2021.

April

Lørdag 15. april kl 11 – Landsmøte for Musikkpedagogene Norge 2023

Mai

Lørdag 13. mai – kurs i Alexanderteknikk for pedagoger

Juni

Fredag 9. juni – Sommerfest

Lørdag 10. juni – Sommerkonsertene

September

Helgen 22.-24. september – Samarbeidsprosjektet 2023

Arrangør Musikkpedagogene Oslo

Desember

Søndag 3. desember – Adventskonsertene

Fredag 8. desember – MPOslos julefest