Om Musikkpedagogene Oslo

Elevkonsert på MPO

Foto: Livia Moen

MPOs funksjon og historie

Musikkpedagogene Oslo (MPO) er en interesseorganisasjon for høyskoleutdannede musikkpedagoger. Vårt formål er å organisere musikkpedagoger i Oslo-området og verne om deres kunstneriske, pedagogiske og sosiale interesser. Et videre siktemål er å utbre den allmene forståelsen for musikkundervisningens betydning som kulturfaktor. Foreningen ble stiftet 1905 og lever i dag i beste velgående som landets eldste musikklærerforening (frem til 2014 var navnet Oslo musikklærerforening, OMLF).

MPO ledes av et styre i samarbeid med ansatt administrativ sekretær, og drives i tillegg av arbeidende komitéer med ulike ansvarsområder. Som en aktiv møteplass for mange av Oslos og Østlandets musikkpedagoger teller vi pr. i dag nærmere 200 medlemmer, og ønsker stadig å bli flere! Årlig arrangerer foreningen kurs, konserter, faglige møter, sosiale og festlige sammenkomster.

Musikkpedagogene Oslo er den største underavdelingen av den landsomfattende organisasjonen Musikkpedagogene Norge (tidligere Norske Musikklæreres Landsforbund, NMLL).

Lokalet og medlemmene

Mulighet til å benytte vårt flotte gamle hus og hage i byens midte representerer nok for mange av våre medlemmer en kjernegrunn til å søke seg til fellesskapet. Huset ble skjenket oss i gave av komponist og maler Alf Hurum i 1972. Her foregår ustanselig musikkundervisning på ulike instrumenter i våre studioer, som alle har piano. Hurumsalen med tilliggende kjøkkenavdeling danner en vakker ramme for konserter, kurs, møter og selskapelighet. I huset holder også vår administrative sekretær og daglige leder Elise Kielland til, med kontortid på mandager og onsdager.

Musikkpedagogene Oslo har tradisjonelt hatt stor representasjon av klavér- og vokalpedagoger. Men andre instrumentalister av rang har vært medlemmer hos oss, og er det også i dag. MPO har medlemmer innenfor de fleste instrumentgrupper. Det finnes også adgang for studentmedlemskap.

Musikkpedagogene Oslos Fond deler årlig ut stipend til medlemmer som søker støtte til faglig påfyll og inspirasjon, med basis i et konkret prosjekt.

Historie og dagens situasjon

Å hevde kvalitet på musikkutøving og musikkundervisning har alltid vært en hovedoppgave for foreningen. I de første 60 årene var det nettopp også her og i NMLLs regi at mye av den seriøse musikkutdanningen i hovedstaden fant sted. Mange av MPOs medlemmer har vært med på å bygge opp det utdanningssystemet vi i dag kan glede oss over å ha i Norge. Æresmedlemmer i foreningen omfatter bl.a. navn som Henrik Due, Mary Barratt-Due, Nicolai Dirdal, Kirsten Flagstad, Trygve Lindeman, Per Selberg, Eline Nygaard, Einar Steen-Nøkleberg, Astrid Haavardsholm og mange, mange flere (se fullstendig liste over æresmedlemmer gjennom over 100 år, i lenke under).

Vokterne av kvaliteten har med årene naturligvis blitt flere, eksempelvis med fremveksten av det kommunale musikk- og kulturskolevesenet i Norge. Ikke desto mindre har vår forening en fortsatt viktig funksjon i dette bildet, noe som gjenspeiles i at våre medlemmer rekrutteres i hele spekteret fra ansatte i kulturskoler og høyere musikkutdanning, over musikere i den private undervisningssektoren til musikere og musikkstudenter. Våre medlemmer danner til sammen en vektig ressursbank som kommer mange til gode.

Under finnes videre lenker for de som er interessert i mer om historien bak foreningen og huset i Josefines gate.