European Union of Music Competitions for Youth

European Union of Music Competions for Youth (EMCY) er en europeisk nettverksorganisasjon for musikkonkurranser for barn og unge i Europa

European Union of Music Competions for Youth (EMCY) er en europeisk nettverksorganisasjon for musikkonkurranser for barn og unge i Europa. Hvert år deltar flere barn og unge i nasjonale og internasjonale konkurranser for klassisk musikk.

EMCY jobber for å støtte opp om prisvinnere fra EMCYS’s medlemskonkurranser i deres musikalske og personlige utvikling. Utøvelses- og treningsmuligheter i hele Europa blir arrangert av EMCY i samarbeid med medlemskonkurranser og partnere. Disse konsertene, turneene, workshops og mesterklasser er et internasjonalt møtepunkt for unge musikere og er for mange et springbrett til en profesjonell karriere som musikere.