EPTA – European Piano Teachers Association

EPTA er en organisasjon for pianister og pianopedagoger

EPTA Norge

EPTA Norge er en del av Musikkpedagogene Norge. Pianister som er medlem av Musikkpedagogene Norge er automatisk medlem av EPTA Norge.

EPTA Norge arrangerer en årlig konferanse for pianister, pianopedagoger og studenter. Vi ønsker på denne måten å gi deltakerne nye pedagogiske ideer, kjennskap til nytt repertoar og læreverk. På konferansen holdes konserter, mesterklasser, forelesninger og workshops. Vi ønsker å gi et variert tilbud med fokus på både tradisjon og moderne pedagogikk.

EPTAs formål er:

  • å arbeide for å heve kvaliteten i pianoundervisning og utøving på instrumentet.
  • å etablere relasjoner med og mellom pianister og pianolærere
  • å arrangere konferanser og workshops der pianolærere kan møtes, utveksle ideer og diskutere i åpne fora.

For årets nasjonale EPTA-konferanse:

Workshop med preparering av instrumenter.

EPTA Europe

EPTA Europe er paraplyorganisasjonen for alle nasjonale EPTA-organisasjoner rundt om i Europa.
Hvert år holdes det også en internasjonal EPTA-konferanse. Denne arrangeres av ulike landsorganisasjoner hvert år.


EPTAs historie

EPTA er en organisasjon for pianister, pianopedagoger, pianostudenter og alle pianointeresserte. Organisasjonen ble grunnlagt av Carola Grindea i London 1978. Etter hvert har det blitt etablert nasjonale avdelinger i mange europeiske land, og miljø i flere land utenfor Europa har også latt seg inspirere til å stifte lignende foreninger.

Åpningskonsert for EPTA Norge,i Oslo konserthus 1987
Åpningskonsert for EPTA Norge, Oslo konserthus 1987

EPTA Norge ble startet i 1987 av prof. Einar Steen-Nøkleberg. Ved åpningen av EPTA Norge i Oslo Konserthus i 1987, var en rekke kjente pianister og pedagoger tilstede.


Presidenter i EPTA Norge:
Einar Steen-Nøkleberg, 1987-2015
Elin Persson, 2015-2019
Otto Graf, 2019-2023
Marie Strandli Pedersen, 2023-

Ærespresident: Einar Steen-Nøkleberg

Kontakt

EPTA – European Piano Teachers Association
Kontaktperson
Marie Strandli Pedersen

Styret i EPTA Norge