Historien

foto: test

Norske Musikklæreres Landsforbund ble stiftet 2. juni 1914

Kristiania Musikklærerforening (KMLF) ble stiftet i 1905 (119 medlemmer). Foreningen skiftet i 1925 navn til Oslo Musikklærerforening (OMLF) da Kristiania skiftet navn til Oslo. Noen år senere, i 1913 fulgte Bergen opp og stiftet sin egen forening, Bergen Musikklærerforening (BMLF). I tett rekkefølge fulgte så dedikerte musikere og pedagoger i Drammen, Trondheim og Fredrikstad opp og dannet sine egne foreninger tilknyttet sine distrikt.

Arbeidet med å samle landets musikklærerforeninger startet i 1913, og 2. juni 1914 ble Norske Musikklæreres Landsforbund (NMLL) opprettet. Marie Moestue ble forbundets første formann (1914-1918).

Bakgrunnen for å danne et slikt forbund var at Norge måtte ha en landssammenslutning av musikklærere for å bli medlem i det internasjonale forbundet for musikklærere.

NMLLs betydning for musikkutdanning i Norge

På NMLLs landsmøte i 1918 ble muligheten for en organisert og institusjonalisert utdanning til det musikkpedagogiske yrket diskutert. Det første kravet til slik utdanning var: «attest fra lærer med angivelse av undervisningstidens varighet». Denne ordningen var ikke tilfredsstillende, og i lokalforeningene ble det drøftet om ikke tiden var inne for å skjerpe kravene for medlemskap i NMLL.
Til landsmøtet i 1924 forelå det forslag om opptaksprøver både fra Trondheim og fra Oslo.

I 1927 ble et fullstendig utarbeidet forslag til opptaksprøver i samtlige fag presentert på landsmøtet. Komitéen bestod av: Leif Halvorsen, David Monrad Johansen, Nils Larsen Arne van Erpecum Sem og Agnes Wollebæk. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Den første musikkpedagogiske eksamen ble avholdt i 1929. Sett med NMLLs øyne var det beskjedne krav, og man slo seg da heller ikke til ro med dette. Eksamen var under kontinuerlig forbedring.

Mellom 1950 – 1970 ble «Den høyere prøve» innført. Denne prøven kunne man avlegge frem til 1970 da konservatoriene fikk statsstøtte.

I 1972 vedtok NMLL å avskaffe eksamensordningen. Før høgskoler og universiteter overtok den formelle utdannelsen av musikkpedagoger og musikere, var det mange som ble sertifisert for musikkundervisning og utøving gjennom NMLL.

Norske Musikklæreres Landsforbund skiftet navn fra 1. januar 2014 til Musikkpedagogene Norge!