Organisasjonsstruktur og formål

Musikkpedagogene Norge har ett sentralledd og fire lokallag

Musikkpedagogene Norge har ett sentralledd og fire lokallag. Man kan være medlem i et lokallag, eller registrere seg som direktemedlem. Det vil si at medlemsskapet er knyttet direkte opp til sentralleddet.

Alle lokallag har eget styre. Annet hvert år er det landsmøte hvor det velges et styre for Musikkpedagogene Norge.

Foreningens formål:

Musikkpedagogene Norges (heretter MPNorge) formål er å organisere musikkpedagoger og
verne om deres kunstneriske og pedagogiske interesser, og arbeide for forståelse av
musikkundervisningens betydning som kulturfaktor.

Dette søkes oppnådd ved å: