Samarbeidspartnere

Musikkpedagogene Norge jobber med et utstrakt nettverk som består av samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Musikkpedagogene Norge har et utstrakt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Våre viktigste samarbeidspartnere i forbindelse med Ungdommens musikkmesterskap er Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

Vi er medlemmer av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, som er en politisk høringsinstans i kultur- og skolespørsmål.

Musikkpedagogene Norge er medlem av European Union of Music Competitions for Youth (EMCY), og vi sender prisvinnere fra vår konkurranse til andre europeiske land for deltagelse på konserter, turneer, mesterklasser og workshops.

Musikkpedagogene Norge er også medlem av European Piano Teachers Association (EPTA). Alle våre pianopedagog medlemmer får automatisk medlemskap i EPTA, uten ekstra kostnad. Både EPTA Norge og EPTA Europa arrangerer årlig konferanser for pianister og pianopedagoger.

Andre samarbeidspartnere er blant annet: Edvard Munch videregående skole, Krafttak for sang, Folkorg og European Voice Teachers Association.