Ungdommens musikkmesterskap

Foto: Norsk kulturskoleråd

Ungdommens musikkmesterskap er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år. Over hele landet arrangeres regionale mesterskap, og deretter en nasjonal finale i Oslo. Det er konkurransedisipliner både for solister og kammermusikkgrupper, og disse deles inn i fire klasser etter alder. Det varierer fra år til år hvilke disipliner det konkurreres i.

UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

UMMs historie

UMM har vært et av Musikkpedagogene Norges (tidligere Norske musikklæreres landsforbund) viktigste prosjekter siden 1965. Det hele startet da musikkhandlerne i Oslo gikk sammen om å lage et pianomesterskap, der Norske musikklæreres landsforbund (NMLL) var kunstnerisk ansvarlig. I 1984 tok NMLL over det fulle ansvaret for mesterskapene, og fra 1988 alternerte mesterskapet mellom sang og stryk det ene året, og piano det påfølgende. Mesterskapet tok nesten uten unntak sted i Universitetets Aula i Oslo og begivenheten var ofte førstesidestoff i avisene! 

Fra 1991 ble mesterskapet avholdt ved konservatoriet i Stavanger, noe som ga bedre forhold for deltagerne. Fra 1998 har stafettpinnen gått videre til Norges musikkhøgskole hvor mesterskapet den dag i dag tar plass i Lindemansalen og Levinsalen.

Siden 2002 har Norsk kulturskoleråd og Musikkpedagogene Norge stått sammen som arrangører av mesterskapet. Fra 2013 er også Norges Musikkorps Forbund  medarrangør av Ungdommens musikkmesterskap. Norges musikkhøgskole er nå også medarrangør, og mesterskapet favner de fleste instrumenter, sang og kammermusikk.

Foto: Norsk kulturskoleråd