Elisabeth Giske

Instrument
Piano
Genre
Klassisk
Adresse
Oslo musikklærerforening / Underhaugsveien 18 - 0351 Oslo og Hvaler musikk og kunst galleri / Vauerveien 10 - 1684 Vesterøy
Kontakt
90 66 85 19

Elisabeth Giske har hele sitt voksne liv undervist i klaverspill innenfor både rytmisk musikk, klassisk-repertoar og brukspiano. Mange av de hun har spilt med (både barn, voksne og studenter), har blitt gode amatører, musikklærere og musikere. Hun underviser praktisk-teoretisk. Det mener hun gir gode og solide kunnskaper, både i spill, utviklingen av musikalitet, musikalsk hukommelse og forståelse av notebildet. Elisabeth Giske legger også vekt på memorering av musikk og noter der man ikke spiller, men «ser og lytter» mentalt.

Utdannelsen ga henne både pedagogisk kunnskap til å undervise enkeltelever instrumentalt eller elever i mindre grupper, samt klasser i skolesammenheng. Hun har spilt piano både for sangere, kor og andre instrumenter. Fra 1988 lærte hun seg å spille kirkeorgel, hvilket var utrolig morsomt, men også vanskelig med pedalspill og registrering for Elisabeth som var pianist.

Årene som organist i Den Norske Kirke og rektor ved kulturskolen ble delt mellom områdene aktiv musiker, lærer og skoleleder.

Fra 1994 har hovedarbeidsstedet til Elisabeth Giske vært Høgskolen i Østfold der hun har undervist i spill og teoretiske fag.

E-post

lorem.ipsum@consectetur.no

Send e-post
Kopiere e-post