Marie Strandli Pedersen

Instrument
Piano
Genre
Klassisk
Adresse
Oslo, etter avtale
Kontakt
41 40 73 57

Marie Strandli Pedersen er utdannet klassisk pianist og pedagog fra Universitetet i Stavanger, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Agder. Hun har siden 2017 undervist i Nes kulturskole, i tillegg til å drive frilansvirksomhet som både pedagog og utøver.

E-post

lorem.ipsum@consectetur.no

Send e-post
Kopiere e-post