UMM-utvikling og -evaluering godt i gang

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er satt på pause i ett år – for evaluering, oppdatering og utvikling. Arbeidsgruppa som leder an i denne prosessen, er nå godt i gang.

Arbeidsgruppa består av Rønnaug Rummelhoff Bakke, Norsk kulturskoleråd, Finn Arne Dahl Hanssen, Norges Musikkorps Forbund, Rut Jorunn Rønning, Norges musikkhøgskole og Siv Klippen for Musikkpedagogene Norge.

Les mer: https://umm.no/arkiv/umm-utvikling-og-evaluering-i-gang/?fbclid=IwAR0zCFJrZNfvnMt5VUrhURzpulMxhHPlzlA5TMfZ0hijAw2al8m0V5HpJHs