Ungdommens musikkmesterskap tar ett års pause

Foto: Norsk kulturskoleråd

Tradisjonsrike Ungdommens musikkmesterskap (UMM) – en nasjonal og svært anerkjent konkurranse for unge musikere i fremførelse av musikk, tar ett års pause. Dette fordi arrangørene ønsker å ta en omfattende og helhetlig gjennomgang av konkurransen.

Ungdommens musikkmesterskap har røtter helt tilbake til 1965, og har lenge hatt som målsetting å være en utviklings- og synlighetsarena for talenter opptil 25 år innen klassisk musikk/klassisk spillestil.   

UMM arrangeres av Musikkpedagogene Norge, Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

Nå har UMMs styringsgruppe – består av lederne av de respektive organisasjonene – besluttet at en skal brukes ett år til å utrede alle deler av satsingen, både med henblikk på omfang og økonomi. Det vil også ses på muligheter for å utvide samarbeidet omkring UMM til å omfatte nye aktører.

Dette innebærer at UMM ikke vil gjennomføres sesongen 2023/24. Dette gjelder både de regionale konkurransene og den nasjonale finalekonkurransen.

Høsten 2023 blir allikevel ikke helt uten UMM-relatert aktivitet. Det er nå klart at Kringkastingsorkesteret (KORK) 1. november skal ha en konsert med de tre musikerne som i de tre siste mesterskapene er kåret til Årets musiker. https://umm.no/arkiv/tre-aarets-musikere-UMM-solister-med-kork/

Det er et mål at UMM igjen skal arrangeres – eventuelt i ny drakt – i 2024–2025.

Trondheim, 12. mai 2023

https://umm.no/arkiv/ett-aars-pause/