EPTA-konferansen 2022, 4.-6. november, Edvard Munch vgs, Oslo

#skaperkraft

Program for konferansen:

Fredag 4. november:

Musikkforlagene har notesalg og -utstilling kl. 15.30-18.00 fredag


Lørdag 5. november:

Musikkforlagene har notesalg og -utstilling kl. 10.30-17.30 lørdag


Søndag 6. november:


Edvard Munch Videregående skole