50 år med Ungdommens musikkmesterskap

Foto: Norsk kulturskoleråd

I 2015 var det 50 år siden Ungdommens musikkmesterskap ble holdt første gang

I 2015 var det 50 år siden Ungdommens musikkmesterskap ble holdt første gang, og her kan du lese Betty Ballestad og Kristiane Hullebergs artikkel om UMMs historie, skrevet for anledningen:

Det var Norges Musikhandlerforbund som tok initiativet til å arrangere et pianomesterskap. Arrangøren kalte seg ”Propagandakomiteen for levende musikk” og hadde nær kontakt med pianopedagogene i Norske Musikklæreres Landsforbund (NMLL). Vilkårene for å delta i konkurransen var, fast bopel i Norge og at deltakerne var mellom 10 og 17 år. Det ble delt inn i to klasser. Repertoaret skulle bestå av et obligatorisk verk, et fra nyere norske litteratur i tillegg til 2 valgfrie stykker. Premiene var, i tillegg til diplomer, 1. pris 500 kr, 2. pris 300 kr, og 3. pris, 200,- Slett ikke dårlig hvis man sammenligner kroneverdien i 1965 med dagens kroneverdi.
I en årrekke forgikk uttaket i de største byene til finalen som ble holdt i Universitetets aula i Oslo.

Pianomesterskapet vakte stor interesse den gangen. Det var førstesideoppslag i de store avisene og selvfølgelig ble prisvinnerne fra andre steder i landet gjenstand for stor oppmerksomhet i sitt lokalmiljø. Mesterskapet ble publisert i radio og NRK hadde hvert år opptak fra finalekonserten. Sending fra finalekonserten fortsatte helt frem til 2011.

Mesterskapet ble lagt merke til i norsk musikkliv og i 1981 ønsket strykerne at også de skulle få en mulighet til å delta i konkurransen. Norges Musikkhandlerforbund trakk seg etter hvert fra samarbeidet og NMLL måtte overta det fulle ansvar for driften. All virksomhet måtte heretter finansieres ved deltakeravgift, billettinntekter, statstilskudd og diverse bidrag fra kommuner og organisasjoner. Dette var småsummer og en kilde til engstelse og bekymring for fremtidige mesterskap.

Strykerne deltok i mesterskapet første gang i 1984 med 14 fiolinister i finalen. Så kom sangerne med, og arrangementet ble så stort, at det måtte alterneres med sang og stryk det ene året og piano det andre.

I 1991 ble det innledet et samarbeid med Phillips Petroleum A/S Norge. Det var som et eventyr. Deltakerne i finalene fikk reise og oppholdet betalt. Kravet for å få sponsormidler var at mesterskapene skulle gjennomføres i Stavanger. Vi hadde begynt å følge med på andre konkurranser i Europa og kunne invitere jurymedlemmer fra andre land. I tillegg inviterte vi til Europeisk konsert. Der spilte våre egne prisvinnere fra tidligere mesterskap i tillegg til en gruppe eller solist fra et av de andre landene i European Union of Music Competitions for Youth (EMCY). Sammen med de utenlandske musikerne kom det en observatør fra deres land. På den måten fikk våre konkurranser oppmerksomhet og omtale i de respektive land ute i Europa.

Kontakten i EMCY førte til et ønske om å utvide mesterskapene til å dekke alle instrumenter og kammermusikk. Dessverre varte ikke samarbeidet med Phillips så lenge. I 1998 var vi tilbake i Oslo for å avholde Sang- og Strykemesterskap. Pianomesterskapet ble avholdt i Stavanger for siste gang i 1999.

For å kunne utvikle mesterskapet med nye instrumentgrupper og regionale konkurranser inviterte NMLL Norsk kulturskoleråd med som samarbeidspartner i 2002. Dette var en prøveordning som viste seg svært vellykket. Med Kulturskolerådets omfattende nettverk og administrasjon kunne mesterskapets visjoner om utvikling gjennomføres.

Uttak på grunnlag av innspillinger falt bort. Fra 2005 ble regionale mesterskap arrangert på kulturskolene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger, alle steder med en fagjury og publikum til stede. Aldergrensen ble satt til 22 år og nytt poengsystem innført i tråd med andre europeiske konkurranser. I tillegg til pengepremier ble konsertoppdrag gitt til 1. prisvinnerne. Gitar og ensemble kom nå inn som nye instrumentgrupper.
I 2003 ble blåsere og slagverk invitert med, og det ble deltakerrekord på piano med 74 pianister.
Leif Ove Andsnes, Ole Edvard Antonsen, Solveig Kringlebotn og Arve Tellefsen takker ja til å være UMMs beskyttere.

I 2008 skjedde det en gledelig nyhet med tanke på den økonomiske delen av konkurransen. NMLL blir tildelt betydelige midler fra ” Elisabeth og Knut Fures stiftelse for klassisk og norsk tradisjonsmusikk”. Det kunne nå utdeles en pris på kr. 50.000,- til konkurransens aller beste deltaker, kåret som ”Årets musiker” av en egen jury. I tillegg ble det gitt seks inspirasjonspriser på 10.000 kr hver. Midlene fra Furestiftelsen har også gjort det mulig å sende prisvinnere på konsertoppdrag i inn- og utland.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) kom med som samarbeidspartner i 2013 etter en prøveperiode. Forbundet har siden 1980-tallet hatt sitt eget NM for solister og ensembler som et tilbud til sine talentfulle unge musikere. Ved å inngå samarbeid med UMM fikk NMFs blåsere og slagverkere en mulighet til å treffe andre disipliner til gjensidig inspirasjon og musikalsk utvikling. Samarbeidet har, i tillegg til økonomiske midler og profesjonelle medarbeidere, tilført nye tanker og gode ideer til forbedring og utvikling. En gledelig effekt er at det har bidratt til en mangedobling av deltakerantallet i UMM.

I dag arrangeres Ungdommens musikkmesterskap med regionale mesterskap i Alta, Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Oslo. Nasjonalt mesterskap holdes på Norges musikkhøgskole.

I 2012 ble det første gang arrangert en superfinale. Fem deltakere fra finalekonserten kvalifiserer seg til denne siste runden. Her blir prisen ”årets musiker”del ut. På denne konserten kåres også publikum sin favoritt, som belønnes med ”publikumsprisen” på kr. 15.000,-.

av Betty Ballestad og Kristiane Hulleberg

Betty Ballestad er tidligere leder i Norske Musikklæreres Landsforbund (NMLL) og var pionér i utviklingen av samarbeidet med European Union of Music Competitions for Youth (EMCY).

Kristiane Hulleberg, tidligere leder av NMLL, styremedlem iMusikkpedagogene Norge og tidligere representant i nasjonal arbeidsgruppe for UMM.